2 milyona yakın araç sahibine egzoz muayenesi için son uyarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmay...           • İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) tarife ...           • Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni Sürekli telefonla konuşan kadın, kendisine hakaret eden kocasıyla eşit kusurlu bulundu. Hi...           • Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Dar Gelirli Vatandaşların Yüzünü Güldürdü Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Dar Gelirli Vatandaşların Yüzünü Güldürd&u...           • Üniversitede Deri Mühendisliği Seçenlere Asgari Ücret Tutarında Burs Verilecek Üniversitede Deri Mühendisliği Seçenlere Asgari Ücret Tutarında Burs Verilec...           • Bakan Selçuk Duyurdu: Öğrenciler Nisan ve Kasım'da 1'er Hafta Ara Tatil Yapacak Bakan Selçuk Duyurdu: Öğrenciler Nisan ve Kasım'da 1'er Hafta Ara Tatil Yapacak Son d...           • Kimlik, Ehliyet ve Pasaport Randevularında Yeni Dönem Kimlik, Ehliyet ve Pasaport Randevularında Yeni Dönem Kimlik, ehliyet ve pasaport içi...           • Outlook hesaplarında güvenlik sorunu ortaya çıktı Outlook hesaplarında güvenlik sorunu ortaya çıktı Microsoft'tan yapılan aç...           • Yargıtay: Zorla İstifa Ettirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir Yargıtay: Zorla İstifa Ettirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir İşçiye zorla is...           • Muhtar maaşları kesilecek mi? Resmi açıklama geldi Muhtar maaşları kesilecek mi? Resmi açıklama geldi Dün sosyal medyada muhtar maaşları...           

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

 • Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yaşanan sorunların tekrarlanmaması için  toplumcu ve sosyal devlet anlayışına uygun olarak değiştirilsin.
 • Özel okulların destekleneceğine yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan ailelerin çocukları desteklensin.
 • Özel okullar yerine kamu okulları desteklensin
 • Öğrenci taşımacılığını özel kişi ve firmalar yerine devlet ve belediyeler ücretsiz yapsın

  

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılına girerken, okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin okul servis araçları ile taşınması sürecinde daha önce yaşanan sorunların tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Okul servis araçları konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2007 tarihinde düzenlemiş olduğu ve daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği uygulanmaktadır.

 

Bu Yönetmeliğin içerdiği temel hükümler şunlardır:

 • Okul servis araçlarının özellikleri ile bu araçlarda aranacak şartlar ve belgeler,
 • Okul servis araçlarının kiralanması,
 • Servis hizmetini veren taşımacının yükümlülüğü,
 • Şoför’ün ve rehber personelin nitelikleri-sorumlulukları ve sahip olmaları gereken belgeler,
 • Araçların denetimi – taşınan öğrencilerin güvenliği,
 • Şikâyetlerin değerlendirilmesi,

 

Okul servis araçları ile ilgili sorumlulukları olan kuruluşlar şunlardır:

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı, milli eğitim müdürlükleri ile okul yönetimleri ve okul aile birlikleri başkanlığında oluşturulan komisyonlar
 • Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler
 • Valilikler; kolluk kuvvetleri (polis, trafik zabıtası, jandarma), emniyet müdürlükleri ve trafik denetleme şube müdürlükleri, il-ilçe trafik komisyonları
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetkili kıldığı diğer kamu kurum ve kuruluşları

 

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin dayanağını oluşturan yasal mevzuat şöyledir:

 • Karayolları Taşıma Kanunu,
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • Belediye Kanunu,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve      Görevleri Hakkında Kanun
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili mevzuatı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Valilikler, Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Kolluk Kuvvetleri, İl-ilçe Trafik Komisyonlarının konuyla ilgili görev ve sorumluluklarının dayanağı olan mevzuat

 

Görülüyor ki, bu kadar çok sayıda görevli ve sorumlu olan kamu kuruluşu, meslek kuruluşu ile çok sayıda yasa ve yönetmelik olmasına karşın, ne yazık ki, servis araçları ile yapılan öğrenci taşımacılığında birçok sorun yaşanmıştır.

 

Yaşanan sorunlar ile nedenleri şöyledir:

·         Bazı servis araçlarının belirlenen niteliklere-özelliklere, belge düzenine uymaması,

·         Öğrenci güvenliği açısından belirlenen koşulların gereğinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi,

·         Ücretlerin yüksekliği, ücret tarifesine uyulmaması ve velilerin mağdur edilmesi,

·         İlgili, yetkili ve sorumlu kuruluşların görev ve sorumluluğunda olan denetimlerin yetersizliği ile yapılan denetimlerin göstermelik düzeyde kalması,

·         Araç şoförü ile rehber personelin öğrenci güvenliğini sağlayacak yeterli bilgiye, eğitime ve bilince sahip olmaması,

·         Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatın uygulamada gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi,

·         Okul servis araçlarındaki bir takım yetersizliklerinin varlığı

·         Sorumlu ve görevli kurum ve kuruluşlar arasında yeterli bir koordinasyon, işbirliği ve uyumun olmaması

·         Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki yetersizlikler

·         Cezaların caydırıcı olmaması

 

Var olan ve yaşanan sorunların giderilmesi için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yeniden düzenlenerek var olan yasal eksiklikler ve belirsizlikler giderilmelidir.

 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde bulunmayan

ve eklenmesi gereken  konulara ilişkin hükümleri şöyle açıklayabiliriz:

 • Yönetmelikteki “Taşıtlarda Aranacak Şartlar” maddesine; okul      servis araçlarında öğrencilerin havasız kalmamaları ve yeterli temiz hava-oksijen alabilmeleri için araçlarda uygun bir teknik düzenlenmenin yapılması ve öğrencilerin havasız bırakılmaması
 • Yönetmelikte “Taşımacının Yükümlülüğü” maddesine; taşımacı özel ya da tüzel kişilerin yükümlülüklerinin daha detaylı ve her boyutu ile eklenmesi
 • Yönetmelikte “Şikayetlerin Değerlendirilmesi” maddesine; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un eklenmesi
 • Yönetmelikte “Taşıma İşlerinde Çalışanlar” maddesine şoförde ve rehber personelde aranacak şartlar daha detaylı bir şekilde konulmalıdır. Bu şartlar arasına şoförün ve rehber personelin “psikoteknik ve pedagojik” eğitim ya da kurs aldıklarına ilişkin bir belgeye sahip olduklarının eklenmesi
 • Öğrencinin güvenli bir şekilde okula teslim edildiğine ilişkin rehber personel ve okul yönetimi tarafından öğrenci velisine bilgi verilmesi
 • Sorumlu ve görevli kuruluşlar ve tarafların koordinasyonu ve işbirliği ile ortak bir ihale sözleşmesi hazırlanıp, bu sözleşmeye göre okul aile birliği başkanlığında oluşturulacak komisyon ile servis hizmetini veren gerçek ve tüzel kişiler arasında sözleşme yapılması
 • Denetim maddesine, denetim ile ilgili görevli ve sorumlu kuruluşların yapacakları denetimlerin detaylı ve açık bir şekilde eklenmesi
 • Sorumlu ve görevli kurum ve kuruluşlar arasında nasıl bir koordinasyon, işbirliği ve uyum sağlanacağının Yönetmeliğe eklenmesi
 • Servis ücreti tarifesinin tavan olduğu ve bu tavanın aşılamayacağı, ancak, tavan ücretinin  altında bir ücretle sözleşme yapılabileceği

 

Ancak, tüm bu söylediklerimiz bir tarafa, Yönetmelik bir toplumsal ve kamu yararı, sosyal devlet ve tüketici hakları anlayışından uzaktır. Çünkü, ne yazık ki, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat ile öğrencilerin ulaşım hakkı bir rant aracı durumuna getirilmiştir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak olan servis aracı fiyat tarifesindeki en düşük ücret 0-3 km arası, rehber personele de ödenecek ücreti de eklediğimizde 9 aylık dönemde ikibinTL’yi geçmektedir. Okullarda etüt programlarına kalan öğrencilerin bu ücretlerine ayrıca, mevcut ücretin ¼’ü oranında da ek bir ücret eklenecektir.

 

Asgari ücretli kişilerin ya da açlık sınırı olan aylık 1500TL dolayında bir ücretin altındaki gelir ile yaşayan 4 kişilik bir ailenin bu ücreti ödemeleri hiç mümkün değildir. Nüfusun %20’den fazlasının açlık sınırının arlında yaşadığı Türkiye’de çocukların ulaşım hakkı özel firmaların insafına terk edilemez. Öğrenciler ve onların velileri bir rant aracı durumuna getirilemez. Önerimiz şuduröğrencilerin taşınmasında evrensel tüketici hakları ve sosyal devlet anlayışı ile toplumcu ve kamu yararı anlayışı yasal hale getirilsin ve uygulamaya konulsun. Bu anlayışa göre, uygulamayı devlet ve belediyeler üstlensin. Özellikle, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan ailelerin çocukları olan öğrenciler belediyelerin ya da kamunun toplu taşıma araçları ile ücretsiz taşınsın.

 

Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz:  Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukların okula gidebilmesini istiyorsanız, özel okulları destekleyeceğinize, bu çocukları destekleyin. Kamu okullarını destekleyin, kamu okullarına ağırlık verin. Çünkü, bütçenin %70’ini oluşturan dolaylı vergiler ile bütçenin %15-20’sini oluşturan ve bordro mahkumlarının ödediği gelir vergisini ödeyenler bu çocukların velileridir. Bu nedenle, özel okulları ve zenginleri destekleyeceğinize açlığı, yoksulluğu ve işsizliği önleyecek toplumcu-halkçı ekonomik ve sosyal politikaları uygulayın ki, bu kesimlerin çocukları rahatça okula gidebilsinler ve eğitim düzeyleri yükselsin.      

 

Haber tarihi: 19/08/2017
Haber Okunma: 1456
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google


Önceki: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu Geredetso ya misafir oldu
Sonraki: Başkan Ersin KAŞKA Kurban bayramında kesilen hayvanların derisi de eti kadar değerli dedi.
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)


İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Omnportal