Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni Sürekli telefonla konuşan kadın, kendisine hakaret eden kocasıyla eşit kusurlu bulundu. Hi...           • Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Dar Gelirli Vatandaşların Yüzünü Güldürdü Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Dar Gelirli Vatandaşların Yüzünü Güldürd&u...           • Üniversitede Deri Mühendisliği Seçenlere Asgari Ücret Tutarında Burs Verilecek Üniversitede Deri Mühendisliği Seçenlere Asgari Ücret Tutarında Burs Verilec...           • Bakan Selçuk Duyurdu: Öğrenciler Nisan ve Kasım'da 1'er Hafta Ara Tatil Yapacak Bakan Selçuk Duyurdu: Öğrenciler Nisan ve Kasım'da 1'er Hafta Ara Tatil Yapacak Son d...           • Kimlik, Ehliyet ve Pasaport Randevularında Yeni Dönem Kimlik, Ehliyet ve Pasaport Randevularında Yeni Dönem Kimlik, ehliyet ve pasaport içi...           • Outlook hesaplarında güvenlik sorunu ortaya çıktı Outlook hesaplarında güvenlik sorunu ortaya çıktı Microsoft'tan yapılan aç...           • Yargıtay: Zorla İstifa Ettirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir Yargıtay: Zorla İstifa Ettirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir İşçiye zorla is...           • Muhtar maaşları kesilecek mi? Resmi açıklama geldi Muhtar maaşları kesilecek mi? Resmi açıklama geldi Dün sosyal medyada muhtar maaşları...           • Tüketicilere naylon poşet uyarısı: Buna dikkat edin! Tüketicilere naylon poşet uyarısı: Buna dikkat edin! Tüketici örgütü tem...           • Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi Yargıtay, ilk y...           

GEREDELİLERİN YAZMIŞ OLDUĞU KİTAPLAR

Gerede’lilerin Yazdığı Kitaplar

Ümmi Kemal: (Ö: 1475)

1-      Risale-i İman.

2-      Kırk Armağan.

3-      Hikaye-i Hazire-i Kuds.

4-      Risale-i Vefat.

5-      Divan.

İsa Mahvi Efendi (1637-1715)

1-      İsa Mahvi Divanı.

2-      Nahivden Müfidül İrab.

Abdulgani Efendi (Ö:1589)

1-      Feteva.

2-      Haşiye Alâ Kadı Beydavi.

3-      Haşiye Alâ Şerhi Tecridil Kelam.

4-      Er Risale Fi Fedailiş Şam.

5-      Terceme-i Müddeti Dünya.

6-      Risale Fi Adâbis Sefer.

7-      Bir Vakfiye Müsveddesi.

8-      Risale Fil Veba.

9-       Risale Fi Beyani Ahvali Eyyam kitapları meşhurdur.

Nadiri (1572-1626)

1-      Şahname. (2000 beyitlik)

2-      Miraciye (80 beyitlik)

3-      Şahname.

4-      Münşeat.

5-      Kalemiyye (Arapçadır)

6-      Tefsiri Beydavi Haşiyesi.

Dertli (1772-1846)

1-      Aşık Dertli Divanı. Tıkla 

Figani (1814-1895)

1-      400 sayfalık elyazması divanının olduğu söylenir. Geredeli Aşık Figani:Tıkla 

Şeyhzade Mustafa Efendi (1814-1879)

1-      Şeyh Mustafa Rumi Divanı Tıkla 

Seyyid Ahmed Efendi (1835-1915)

1-      Geredeli Aşık Ahmed Divanı.

İshak Bin Murad (14. Yüzyıl)

1-      Edviye-i Müfrede Tıkla

2-      Al Cazla’nın (1100) Takvim al-Abdan’ından Türkçeye tercüme yapmıştır.

3-      Ed-Dürretül Mudiyye Fi Lugatit Türkiyye.

Muhammed Sedüddin Efendi (1808-1879)

1-      Şerhi Kasidei Bürde.

2-      Risalei Nefsi Emmare.

Şair Nedim (Ö: 1730)

1-      Nedim Divanı  

2-      Müneccimbaşı Tarihi.  

Ahmed Cevdet Bey (1861-1935) 

1-      Fıkraları kitap halinde basılmıştır.   

Dörtdivanlı Hilmi:

1-     Dörtdivanlı Hilmi Hayatı Ve Şiirleri: Tıkla.

Ali Rıza Ünlü (1881-1944)

1-      Üç ciltlik osmanlıca elyazması “Gerede Tarihi” kitabını yazmıştır. 

Hacı Emin Efendi: (1831-1910)

1-      İslamın Nurları Cennetin Anahtarı: Tıkla.

2-      Fatiha Suresinden İnciler: Tıkla.

3-      Hacı Emin Efendi Divanı: Tıkla.

4-      Takvimüssünnet

5-      Hediyetül Kabir.

Ahmet Kemalettin Üstün: (1885-1979)

1-      İman Düşmanı 40 Afetlerin Açıklaması: Tıkla.

2-      54 Farz Şerhi: Tıkla.

Şeref Danışman:

1-      Kabenin Aynası Beytullahın Tarihi: Tıkla.

2-      Felah Risalesi.

3-      Vaaz  Risalesi

4-      Necatül Müslimin Risalesi

5-      İslam Dininde Güzel Ahlakın Değeri

6-      İslam Dininde İlim Ve Sanatın Değeri Risalesi.

7-      Salavatı Şerifelerin Fazileti ile ilgili 40 Hadis

8-      Tatbikatlı Hac Önderi

9-      Aşkı Resul.

10-      İslam Hukukuna Göre Feraiz Ve Arazi Taksimi Tablosu.

Yusuf Özcan:

1-      Gençlik Ve Namaz: Tıkla.

2-      Gençlik Ve Evlilik Tıkla.

3-      Tarih Çeşmesinden Binbir Damla: Tıkla.

Seyit Mehmet Şen: 

1-       İkindi Zamanı: Tıkla.

2-       Huzurun Davetçisi: 2007.

3-       İnsan: Kimdir Niçindir? 2010: Tıkla.

4-       İki İklim: Selam Üzere Olmak/Namaz Üzere Yaşamak: 2010: Tıkla.

5-       Devletin Tanrılaşması: 1996: Tıkla.

6-       Sistemin Ahtapotlaşması: 1998. Tıkla.

7-       Demoklasya/Tabular Ülkesi: 1998. Tıkla.

8-       Kavgaların Anatomisi/Put Tercümanlığı: 2000.

9-       CHP’den AKP’ye: 2003. Tıkla.

10-    Değişimin İklimi: 1998: Tıkla.

11-    Yılanlar da Baharı Bekler: 1996-1997: Tıkla.

12-    Ağaçlar Kışın Olgunlaşır: 2000.

13-    Şeftali Ağaçlarının Çoğaltılması: 1987.

14-    Bahçeden Mutfağa Ceviz: Tıkla.

15-    Ceviz: Yetiştiriciliği Besin Değeri: (1986, 2006, 2009, 2011)…Tıkla.

16-    Sorularla Ceviz Yetiştiriciliği: 2011: Tıkla.

17-    Yolcu: (Roman) 2010-2011: Tıkla.

18-    İrtica/Sultanın Korkusu: (Roman) 2002.

19-    Laika/Sultanın Gözdesi: (Roman) 1997. Tıkla.

20-    Yılan Kayası: (Roman) 2006.

21-    O Belde (Şiir): 1987.

22-    Gül Ülkesi: (Şiir) 1998 Tıkla.

23- Aşka Tahammül Gerek

Mehmet Emin Özafşar:

1-      Hadis Ve Kültür Yazıları:

2-      Hadis İlmine Giriş: Tıkla.

3-      Hadisi Yeniden Düşünmek: Tıkla.

4-      İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arka Planı: Tıkla.

5-      Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar: Bir Sünnet Savunusu ya da Sünnet’e İçerden Bakış: Tıkla.

6-      Sünnet’in Neliği Sorununa Metodik Bir Yaklaşım, Malik’in Muvatta’ı Özelinde:

7-      Sünnet Müdafası:

İsmail Karagöz:

1-      Aile Ve Gençlik: Tıkla.

2-      İlahi Çağrı: Tıkla.

3-      Yasin Tebareka Amme Rahman Vakıa Kısa Sure Ve Dualar: Tıkla.

4-      Kur’an’a Göre Zulüm Açısından Allah Ve İnsan: Tıkla.

5-      Kur’an’a Göre Musibetler Açısından İnsan Ve Toplum: Tıkla.

6-      Fert Ve Toplumlara İsabet Musibetler Sebep Ve Sonuçları:

7-      Kur’an’a Göre İnsana Verilen Değer Ve Görev: Tıkla.

8-      Kur’an’da İbadet Kavramı: Tıkla.

9-      Kur’an’ı Anlamak Kırk Ayet Ve Yorum: Tıkla.

10-    Kur’an’da Dört Kavram:

11-     Namazların Kısaltılarak Ve Birleştirilerek Kılınması:

12-     İnsanın Dine Olan İhtiyacı Ve İslam:

13-     Kur’an’da Zikir Kavramı Ve Allah’ı Zikir:

14-      Ayet Ve Hadislerin Işığında Sevgi Ve Dostluk: Tıkla.

15-      Hac İlmihalı: Tıkla.

16-      Oruç İlmihali: Tıkla.

17-      Dini Kavramlar Sözlüğü: Tıkla.

18-      Ayet Ve Hadislerin Işığında Engelliler: Tıkla.

19-      İnsan Din Ve Peygamber: Tıkla.

20-     Ayet Ve Hadislerin Işığında Esmai Hüsna: Tıkla.

21-     Sorumluluk Ve Sorunları Açısından Aile Ve Gençlik:

22-     Allah Sevgisi Allah Korkusu: Tıkla.

23-     İslam’ın Ana Kaynakları Kur’an Ve Sünnet: Tıkla.

Nurettin Sezen:

1-      Gönüllerin Şifası: Tıkla.

2-      Geredeli Yunus Fehmi: Tıkla.

3-      Hac Kulun Mevlasına Yolculuğu: Tıkla.

4-      Seferilik: Tıkla.

5-      Can Oğul Beni Kafir Elinde Koyma: Tıkla.

6-     Seyit Mehmet Sezen Hocaefendiden İlim Ve Ölüm: Tıkla.

Kasım Sezen:   

1-      12’den Vurmak Tıkla

2-      İkna Sanatı Tıkla

3-      Yöneticinin Sihirli Lambası Tıkla

4-      Yüzünüzü İnsanlara Gösterin Tıkla

5-      İçli Bir Yağmur Beklerim (Şiir) Tıkla

6-      Akupunktur Teorik Ve Pratik Tıkla.

7-     Sıfırdan Başlamak

Mehmet Faruk Bayraktar:  

1-     Türkiyede Vaizlik Tarihçesi Ve Problemleri: Tıkla.

2-     İbn Cemaa’dan Öğretmen Ve Öğrencilere Öğütler: Tıkla.

3-     İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri: Tıkla.

4-     Eğitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları Üzerine Bir Araştırma:.

Yakup Evirgen:

1-      Türk Sosyal Güvenlik Sistemi & Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Kur Kapan(ma)sın: Tıkla.

 Muharrem Songür:

1-      Teknik Ve Hukuki Yönleriyle Türk Adli Sicil Sistemi: Tıkla.

Metin Doğan:

Rewiev of The Orthopaedics: (Miller’in Ortopedi Kitabı) Omurga Travmaları ve Travmalar  bölümü  

Ahmet Gücükoğlu:

1-      Türk Oftamoloji Derneği Genel Merkezi Göz Uzmanları Albümü 1990: Tıkla.

Hüseyin Dursun:

1-      Kızma Arkadaş Sabırlı Ol: Tıkla.

2-      İçme Arkadaş O Sigarayı: Tıkla.

3-      Soförlere Nasihat: Tıkla.

4-      Çevremiz, Ekmek, Su Ve Güzel Ahlaki Nasihatler: Tıkla.

Metin Apaydın:

1-      Kahinin Son Sözleri: Tıkla.

Mustafa Özçelik:

1-      Yahudilik Ve Münafıklık: Tıkla.

2-      Tarihte Ve Günümüzde Bağnazlık Ve Yobazlık: Tıkla.

3-      Kuranı Kerime Göre Gericilik Ve Yobazlık: Tıkla.

4-      Bir Başka Açıdan İrtica: Tıkla.

5-      Bir Başka Açıdan Irkçılık: Tıkla.

Yunus Baki Koçak:

1-      Nuh Tufanından Günümüze Türkler Ve Samat Köyü Tarihi: Tıkla.

2-      Gerede Atasözleri Deyimleri Ve Bimeceleri: Tıkla.

3-      Geredede Dinlediğim İbret Verici Hikayeler: Tıkla.

Ahmet Şişman:

1-      Kuranda Zulüm Kavramı.

2-      Öfkenin Sonbaharı.

Halil Aydınalp:  

1-      Gerede’de Dini Hayat Tıkla

2-      Din Ve Terör Tıkla

3-      Din Sosyolojisine Giriş (Çeviri) Tıkla

4-      Yüksek Din Öğretimi Ve Kökten Dincilik Tıkla  

H. Mustafa Geredeli

1-      En Kolay Okunan Yasin Cüzü.

2-      Türkçe Okunuşlu Yasin Cüzü.

İrfan Geredeli:

1-      KPSS Rehber Seri -Tarih Konu Anlatımlı -Testli ve Deneme Sınavlı: Tıkla.

Selahaddin Bulut:

1-      Mebrur Hac Ve Umre Rehberi: Tıkla.

Emin Serin:

1-      Gerede Deri Sanayiinde Toplam Kalite Yönetimi (Dr. Tezi): Tıkla.

Ramazan Kaşmer:

1-      19. Yüzyılda Gerede Kazasının Sosyal Ve Ekonomik Yapısı (Dr. Tezi): Tıkla.

2-      Gerede Temettuat Defterleri Cilt 1: Tıkla.

3-      Gerede Temettuat Defterleri Cilt 2: Tıkla.

Hasan Dinç:

1-      Bolu İli Gerede İlçesi Çoğullu Köyü: Tıkla.

2-      Kutsal Kitaplar: Tıkla.

3-      Deryadan Damlalar: Tıkla.

4-      Kutsal Topraklardan Esintiler: Tıkla.

Hamdi Birgören:

1-      Ayanlar Devrinde Bolu: Tıkla.

2-      İsyan Günlerinde Bolu: Tıkla.

3-      Müstakil Bolu Sancağı Salnamesi: Tıkla.

4-      Bolu Vilayeti Salnamesi: Tıkla.

5-      Aşık Dertli Divanı: Tıkla.

6-      Edebiyat Bilgi Ve Kuramları Tıkla

7-      Namık Kemalin İntibah Romanı Sadeleştirerek

8-      Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri

Mustafa Kemal Özyiğit:

1-      Geredemden Esintiler: Tıkla.

Osman Mitralyöz:

1-      Gerede: Tıkla.

Gerede Belediyesi:

1-      Geçmişten Günümüze Gerede: Tıkla.

2-      2000’e Üç Kala Gerede: Tıkla.

3-      Geredenin Kültürel Değerleri: Tıkla.

4-      Gerede Tanıtım Ve Turizm Rehberi: Tıkla.

5-      Küçük Gezgin Gerede’de: Tıkla

6-      Ramazan Dede Bilgi Evi Kutlu Doğum Özel Sayısı: Tıkla.

7-      Gerede Belediyesi Emin Ellerde Hizmet Bülteni: Tıkla.

8-      Gerede Marka Şehir: Tıkla.

9-      Gerede Marka Şehir 2014: Tıkla.

10-  Gerede Tanıtım Filmi (CD)

11-  Gerede: (Gerede Belediyesinin Tanıtım Ve Kültür Hizmetidir)Tıkla.

12-  Gerede Belediyesi Hizmet Bülteni: Tıkla.

13-  Kentsel Dönüşüm İle Hayellerin Ötesinde Bir Gerede: Tıkla.

14-  Gerede Doğanın Eteklerindeki Şehir: Tıkla.

15-  Çocukluğumdaki Gerede: Tıkla.

16-  Bolu Mutfağı: Tıkla.

Gerede Esnaf Ve Sanatkarlar Odası:

1-      Gerede 2005 İş Rehberi: Tıkla.

A. Rıza Ünlü, Ömer Cevahircioğlu:

1-      Tarih Boyunca Gerede: Tıkla.

Çok Yönlü Tanıtım Dergisi:

1-      Beldeler Gerede: Tıkla.

Ahmet Koçak:

1-      Bin Güzellik Bir İsim Doğancılar Köyü: Tıkla.

Bünyamin Erul:

1-      Örnek Bir Lider Hz. Peygamber: Tıkla.

2-      Haccı Anlamak: Tıkla.  

3-      Hadislerin Dili: Tıkla.

4-      Kutsal İklimde Dua: Tıkla.

5-      Sünneti Anlamada Yöntem: Tıkla.

Ekrem Doğanay:

1-      İslamın Şiarı Cuma Namazı Ve Hükümleri: Tıkla.

2-      İslamda Tesettür Ve Zinanın Hükmü: Tıkla.

3-      Huzur Ve Saadetin Kaynağı İslamdır: Tıkla.

4-      Huzur Ve Saadetin Yegane Kaynağı İslam: Tıkla.

5-      İslamda Talakın Hükmü Ve Hikmetler: Tıkla.

6-      Müsafirin Namazı Ve Sefer İle İlgili Fıkhi Hükümler: Tıkla.

7-      Selef Müdafaası: Tıkla.

8-      İki Mesele: Tıkla.

9-      105 Hadisi Şerif: Tıkla.

10-  Çok Mühim Mevzular Hakkında Hadisi Şerifler: Tıkla.

11-  Fitneler Devrindemi Yaşıyoruz: Tıkla.

12-  Her Müslümanın Günlük Duaları Ve Zikirleri: Tıkla.

13-  En Büyük Saadet Kaynağımız Namaz: Tıkla.

14-  Yaşar Nuri Öztürkün Kurandaki İslam Anlayışına Reddiye: Tıkla.

Mevlüt Özcan:

1-      Sorumsuzca Söylenen Sözler: 1-2-3-4-5: Tıkla.

2-      Evimizin Vaizi: Tıkla.

3-      Din Görevlisinin El Kitabı: Tıkla.

4-      Cuma Ve Bayram Sohbetlerim 1-2: Tıkla.

5-      İslami Hayatta Temizlik: Tıkla.

6-      Allah Nezdinde Makbul Dualar: Tıkla.

7-      Üç Dua Üç Amin: Tıkla.

8-      Gusül Abdestinin Alınışı Ve Hikmetleri: Tıkla.

9-      Eşime, Çocuklarıma, Akrabalarıma Ve Arkadaşlarıma Vasiyetim: Tıkla.

10-  Kur’an Okulu Elifbası: Tıkla.

11-  Kur’an Okumak İçin Elifba: Tıkla.

12-  Dinimin Direği Namaz Hocası: Tıkla.

13-  İpi Kopan Tesbihim: Tıkla.

14-  Pirincin İçinde Taş Var Anne: Tıkla.

15-  Sünnete Davet: Tıkla.

16-  Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz: Tıkla.

17-  Hancı Sarhoş Yolcu Sarhoş: Tıkla.

18-  Peygamber Efendimizin Torunlarından Seyyid Nizam Hazretleri:

19-  Sağlıklı Yaşamak Elimizde: Tıkla.

20-  Kime Benziyoruz: Tıkla.

21-  Allah’ı Nasıl Tanıyabiliriz: Tıkla.

22-  Babalar Sınavda: Tıkla.

23-  Beton Kafalar: Tıkla.

24-  Hitana Sünnete Davet: Tıkla.

25-  Şimdilik Böyle Düşünüyorum: Tıkla.

26-  Tilkiler Kümeslere Müdür Olmuş: Tıkla.

27-  Umre Rehberi Ve Fıkhı: Tıkla.

28-  Yürüyen Kur’an Olalım: Tıkla.

29-  Mevlid Okumak Okutmak Sevap mı-Günah mı? Tıkla.

Şemsettin Yeşil:

1-      Meş’al-i Felâh: İstanbul 1947: Tıkla.

2-      Bilinmeli: (Kırk Hadis) İstanbul 1948: Tıkla.

3-      Allah’a Nasıl Münâcât’ta Bulunmalı?: İstanbul 1950: Tıkla.

4-      Kitâbü’t-Tasavvuf: (Mesneviden Hikâyeler) İstanbul 1955: Tıkla.

5-      Dünya Gidişine Kur’an Ne Diyor?: İstanbul 1956: Tıkla.

6-      Şeyh-i Ekber Hakikati Nasıl Anlatıyor?: İstanbul 1956: Tıkla.

7-      Cevaplar: (İslâm Dininde Reform İsteyenlere Cevab, Dinsizlere Cevab, Org. Fahrettin Altay’a Cevab, Metropolit Yakovas’a Cevab, Amerikalıların Suallerine Cevab) İstanbul 1985: Tıkla.

8-      Cennet Cehennem: İstanbul 1957: Tıkla.

9-      Allah De Besmelenin Esrarı Ruh Nedir?: İstanbul 1957: Tıkla.

10-  İslâm Dininde Sarsılmayan Esaslar: İstanbul 1957: Tıkla.

11-  Miracın Hakikatı, Berat’ın Esrarı, Orucun Manası: İstanbul 1960: Tıkla.

12-  Kitâb-üd Dua ve Ed’iye-i Me’sûre: İstanbul 1962: Tıkla.

13-  Maneviyyat Bağçesi Evliyâullah Sözleri, Ârifler Sofrası: İstanbul 1963: Tıkla.

14-  Din Nuru: (On Üç Yazım) İstanbul 1965: Tıkla.

15-  Zirve-i Tevhid, Saadet Yolu: (İlmihal) İstanbul 1965: Tıkla.

16-  Gavs-ı Azam Abdülkådir-i Geylanî Hazretlerinin Hakikate ve Marifete Aid Nutuklarından: İstanbul 1968: Tıkla.

17-  İman-Küfür: İstanbul 1969: Tıkla.

18-  Hz. Muhammed: İstanbul 1983: Tıkla.

19-  Füyûzât: (Kur’ân-ı Mübîn’in Meâlen Tefsîri (7 Cilt) İstanbul 1984: Tıkla.

20-  Bin Bir Hadis: İstanbul 1996: Tıkla.

21-  İslâm’ın Çağımıza Verdiği Cevaplar: İstanbul 1996: Tıkla.

22-  Dîvân’ül Huteb: (İslam’ın Ruhunu, Kâinatın Gidişini Bildiren Hutbelerim) İstanbul 2005: Tıkla.

23-  Varını Allah’a Sat: İstanbul 2010: Tıkla.

24-  Hz. Ali’nin Malik İbni Eşter’e Gönderdiği Emirname: Tıkla.

25-  İnsani Hakikatler Bil Bul Ol: Tıkla.

26-  Dinsizlere Cevab: Tıkla.

27-  İslam’da Esas İman-İnsan: Tıkla.

28-  İslam’da Nikah: Tıkla.

29-  Kitabül Hac: Tıkla.

30-  Okumalı: Tıkla.

31-  Kuran’ın Kalbi Sure-i Yasin Tebareke Ve Amme Sureleri: Tıkla.

32-  Namaz Surelerinin Ve Fatiha-i Şerife’nin Manası: Tıkla.

33-  Hz. Muhammed Âli Abâ Oniki İmam Mehdi Resûl: Tıkla.

Şener Dilek:  

Eserleri:

1-      Nur Mektebi: Tıkla.

2-      Marifet İklimi: Tıkla.

3-      Kimdir Şu Tabiat Ana: Tıkla.

4-      Konuşan Kâinat: Tıkla.

5-      Niçin Yaratıldı Şu İnsan: Tıkla.

6-      Tuba Ağacı: Tıkla.

7-      Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi: Tıkla.

8-      Tablacı: Tıkla.

9-      Renklerin Dili: Tıkla.

10-  Risale-i Nur’da Derinleşme: Tıkla.

11-  Risale-i Nur Nasıl Okunmalı: Tıkla.

12-  Niye Ben?: Tıkla.

13-  GıdıBıdı Serisi-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10: Tıkla.

 Hüseyin Şemsi Ergüneş (1872-1968):

1-      Şemsi Divanı: Tıkla.

2-      Hazinetül Hakayık.

3-      Mektubat.

4-      Sohbetler.

5-      Fatiha Şerhi.

6-      Nasihat.

7-      Yunus’un (Severim Ben Seni) ilahisinin şerhi. Çok sayıda tercüme eseri de vardır.

Erol Evcin:

1-      Birinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Bolu ve Çevresi: Tıkla.

Muharrem Mercanlıgil:

1-      Atatürk Ve Devrim Kitapları Kataloğu (1953) Tıkla

2-      Fetih Ve Fatih Bibliyoğrafyası (1953)

3-      Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası (1959)

4-      Ebced Hesabı (1960) Tıkla.

5-      Yeni Yayınlar Aylık Bibliyoğrafya Dergisi (1954-1971)

6-      Din Ve İlahiyat Bibliyografyası.

Prof. Dr. Ali Coşkun:

1-      Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi: Tıkla.  

2-      Din Toplum Ve Kültür: Tıkla.

3-      Sosyal Değişme Kadın Ve Din: Tıkla.

4-      Stratejik Performans Yönetimi Ve Performans Karnesi: Tıkla.

5-      Osmanlı'da Din Sosyolojisi: Tıkla.

6-      Dinin Sosyal Gerçekliği: Tıkla.

7-      İslam Sosyolojisi: Tıkla.

İsmail Halıcıoğlu:  

1-      Mustafa Rumi Efendi Divanında Dini Ve Tasavvufi Unsurlar.

Hüsrev Gerede:  

1-      Siyasi Hatıralarım İran: Tıkla.

2-      Mübarek Ertuğrul Şehitlerimiz Ve Muhteşem Anıtları: Tıkla.

3-      Harb İçinde Almanya: Tıkla.

4-      Atatürk Ve İnkılâp Hatıratı (Hüsrev Gerede’nin Anıları): Tıkla.

Rabia Gülcan Kardaş:

1-      Dualarımı Öğreniyorum.

2-      Beni Ve Her Şeyi Yaratan Allah.

Şaziye Evcim: 

1-      Bizler Dünyanın En İyi Yazarlarıyız: 2003. Tıkla.

Hasan Fehmi Ulus: 

1-      Din Budur: Tıkla.

2-     İslami Etüdler: Tıkla.

3-     İstikbal İslam’ındır: Tıkla.

Bayındırlık Bakanlığı:

1-     Asbesli Çimento Borulara Ve Ferşiyatına Ait Fenni Şartname / Bolu Gerede Yeni Çağa Kasabası İçme Suyu İnşaatı: Tıkla.

2-     Su İşleri Umumi Fenni Şartnamesi / Bolu Gerede Yeniçağa Kasabası İçme Suyu İnşaatı: Tıkla.

İlhami Turan:

1-      Yazı Tasarımı

Ali Savaş: 

1-      Gerede Ve Çevresinin Jeomorfolojisi: 2002.

Selahattin Atalay:

1-      Zor Dünürlük: Tıkla.

M. Faik Gerede:

1-      Atatürk Ve İnönü İçin Seçilmiş Şiirler: Tıkla.

R. Selçuk Gerede:

1-      Eponimik Hematoloji: Tıkla.

Sema Bozdoğan:

1-      Gerede İğne Oyalarından Örnekler: Tıkla.

Abdullah Kabataş:

1-      Yedinci Mektup Aşk Yasak (Şiir): Tıkla.

Erol Özoğul:

1-      Gerede Fıkraları Ve Nükteleri: Tıkla.

Kemal Güçlüol:

1-      Sobnahar Şarkıcıları (Şiirler): Tıkla.

2-      Rüzgarlı Tepenin Dostları (Hikayeler): Tıkla.

3-      Hikayeler Coğ-Coğlu Günler: Tıkla.

4-      Eğitim Yönetiminde Karar Ve Örnek Olaylar. Tıkla.

5-      Analysis of the Provincial and Local Administration of Education in Türkey 1976.

İlhami Türker:

1-      Bir Sevdalı Gönül (Şiir): Tıkla.

Aşık İhsan:

1-      Gerede’li Aşık İhsan.

Berna Uslu Kaya:

1-      Süveyda (Roman) Tıkla.

Aynur Demirer:

1-      Hüzün Tarlaları (Şiir): Tıkla.

Rabia Kuşat:

1-      Beşinci Mevsim: (Şiir) Tıkla.   

Ümmiye Yılmaz Erçevik:

1-       Anastasia (Öykü) Tıkla.

Özgür Bal:

1-      Bir Efsane Yaratık Anadolu Parsı: Tıkla.

Mehmet Arslan:

1-      Evliyalar Dünyası: Tıkla.

2-      Kıbrıs Harekâtının Perde Arkası: Tıkla.

3-      100 Yenilikler Şiiri: Tıkla.

4-      Şarkın Şarkısı Yenilikler Şiiri:Tıkla.

5-      Çekin İpleri Belki Yusuf Çıkar: Tıkla.

6-      Ellerinden Girilir Kapına: Tıkla.

Servet Yüksel:

1-      Gel Ey Aşk (Şiir) Tıkla.

2-      Karanfil Düşleri (Şiir) Tıkla.

3-      Aynalardan bakan Sen misin (Şiir) Tıkla.

4-      Kışlardan Bahara (Şiir) Tıkla.

Ramazan Çelikbaş:

1-      Gönüldeki Çile Böyle Geldi Dile (Şiir) Tıkla.

Hünkar Dağlı:

1-      Dağın Öte Yüzünden (Şiir)  

2-      Dağbaşı Çığlığı (Şiir)

Yunus Güldemir

1-      Bıldır (Şiir) Tıkla.

2-      Seni Anlıyorum Baba (Hihaye) Tıkla.

3-      Jet Hasan (Hikaye) Tıkla.

Hayrettin İvgin:

1-      Gerede’li Aşık Figani Bibliyografyası: Tıkla.

Ercan Yardımcı: 

1-      Özlenene Özlem: Tıkla.

Sezai Çelik:

1-      7’den 77’ye Dini Bulmaca Kitabı Tıkla.

2-      A’dan Z’ye Dini Terimler Bulmaca Kitabı Tıkla

3-      Din Kültürü Ve Ahlak Bulmaca Kitabı

4-      Dini Terimler Bilgi Barışması Kitabı

İdris Keleş:

1-      Yeniçağa Tarihi I (Çağa Ve Köylerinin Tarihi): Tıkla.

2-      Yeniçağa Tarihi II (Reşadiye Yeniçağa Tarihi): Tıkla.

3-      Ekrem Doğanay Hayatı Ve Eserleri: Tıkla.

Şevket Yaşarol: 

1-      Yayınlanmış ders kitapları vardır. 

Yenkav:

1-      Güzellikler Diyarı Yeniçağa İlçesi: Tıkla.

Eser Yamaç Önal:

1-      Üç Çeyrek Asırlık Koca Çınar Yaşar Çelik: Tıkla.

Mehmet Yalçın:

1-      İslam Fıkhı Dürrü Yekta Şarhı: Tıkla.

Tülay Er:

1-      Dörtdivan Kasabasının Sosyal Ve Kültürel Araştırması: Tıkla.

Divander:

1-      Divander Bülteni: Tıkla.  

2-      Divankav Bülteni: Tıkla.

Halil İbrahim Yaman:

1-      Bizim Sevgi Bağları (Şiirler Ve Yorumlar): Tıkla.

2-      Bana Özgürlüğümü Verin, Nutuklarınız Sizin Olsun: Tıkla.

3-      Zulüm: Tıkla.

4-      Sevgi Devleti: Tıkla.

5-      Bir Demet Çiçek Gibi, Bir Demet İnsanlık: Tıkla.

6-      Çiçeklerin Tanrısı, Bizim Tanrımız: Tıkla.

Necati Özçelik:

1-     Düzce Bolu Gerede Kızılcahamam Orman İçi Otlak Ve Çayırlarının Islahı Üzerine Araştırmalar:

Ahmet Burhan Bakırlı:

1-      Geçmişte Ve Bugün Mengen: Tıkla.

Kazım Oksay:

1-      Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırım Kılavuzu (İngilice ve Türkçe)

2-      Büyük Mağazacılık ve Tüketim Kooperatifçiliği.

Oktay Aymelek:

1-     Oktay Ustanın Mutfak Sırları: Tıkla.

2-     Oktay Usta İle Çay Saati: Tıkla.

3-     Oktay Ustanın Mutfağından: Tıkla.

4-     Oktay Ustadan Çorbalar Ve Ekmekler: Tıkla.

5-     Oktay Usta İle Yemekteyiz: Tıkla.

Turgay Bozoğlu:

1-      Ticari İşletmelerin Hukuki Yapısı Üzerinde Vergilerin Etkileri:

2-      Performans Bütçe:

Yüksel Sarıkaya:

1-      14 ders kitabı olmak üzere yetmişten fazla yayını var. 

Mesut Doğan:

1-      Mengen Havzasının Beşeri Ve İktisadi Coğrafyası: Tıkla.

Mesut Erdoğan:

1-      Mengen Yemekleri: Tıkla.

2-      Yüzde 100 Salata: Tıkla.

Mehmet Işık:

1-      Topyekün Mengen: Tıkla.

Gerede Mircekiraz Köyü:

1-      Gerede Mircekiraz Köyü Rehberi 2010: Tıkla.

Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi:

1-      Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi Kar Taneleri: Tıkla.

0000000:

1-      Aşçılar Diyarı Mengen Babahazır: Tıkla.

Adem Çevik:

1-      Geredeliler Tanıtım Rehberi: Tıkla.

Ahmet Yücekök: 

1-      Erzurum Gerede Diyarbakır Elazıg Olayları: Tıkla.

Gerede Meslek Yüksekokulu:

1-      1. Deri Ürünleri sanayi Sempozyumu Bildiri Özetleri: Tıkla.

Esentepe Turistik Tesis Kurma Ve İşletme Birliği:

1-      Gerede (Albüm): Tıkla.

2-      Gerede (CD): Tıkla.

Gerede Kaymakamlığı:

1-      Gerede: Tıkla.

1-      2013-2014 Sigaradan Bizi Koruyun Projesi Tanıtım Bülteni: Tıkla.

Milli Eğitim:

1-      Gerede Milli Eğitim: Tıkla.

Gerkav: Gerede Kültür Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı.

1-      Ankaradaki Geredeliler Telefon Rehberi: Tıkla.   

2-      Gerede (Dergi) Gerkav Bülteni: Tıkla.

Aydan Önder:

1-      Gezgin Kültür (Gerede): Tıkla.

İstanbul Geredeliler Derneği:

1-      İstanbul Geredeliler Derneği 1995: Tıkla.

Sebilci:

1-      Sebilci Gerede Arastası. Tıkla.

Komisyon:

1-      Türkiyede İç Göç Bolu Gerde 1997: Tıkla.

00000:

1-      Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gerede: Tıkla.

00000:

1-      M. T. A (Gerede Depremi): Tıkla.

00000:

1-      Gerede Genel Bilgiler: Tıkla.

00000:

1-      Yeşil Gerede 2001 Tanıtım Ve Sanayi Rehberi: Tıkla.

Orköy Genel Müdürlüğü Bolu Bölge Başmüdürlüğü:

1-      Bolu İli Gerede İlçesi Orman Köyleri Kalkınma Planı 1978-1982:

Yazar Sayısı:                          123.

Kitap Sayısı:                           411

Kapak Resmi Olan Kitap:        271.

  Derleyen: Yunus Baki Koçak

Not: Sayın Geredeli dostlarımız, bizim ulaşamadığımız Geredeli yazarlara ait kitapları veya kitap bilgilerini bize ulaştırırlarsa burada hem o kitabın tanıtımını yapar ve hem de  ileride bir broşür oluşturabiliriz.

İletişim: ybkocak99@gmail.com

İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Omnportal